วิธีถอนเงิน Betway

วิธีการถอนเงิน Betway

  1. Betway มีการชำระเงินด้วยเงินบาทเท่านั้นในขณะนี้ ดังนั้นคุณต้องถอนเงินเป็นเงินบาท
  2. เพื่อความปลอดภัยของบัญชีสมาชิกของเรา ก่อนประมวลผลคำขอถอนเงินครั้งแรก เราต้องการให้คุณตรวจสอบข้อมูลธนาคารในการถอนเงิน คุณสามารถมีบัญชีในการถอนเงินได้เพียงบัญชีเดียวในบัญชี Betway ของคุณเท่านั้น ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการถอนเงิน โปรดติดต่อบริการลูกค้าออนไลน์ หลังจากการเปลี่ยนแปลงคุณต้องยืนยันข้อมูลธนาคารของคุณอีกครั้ง
  3. คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดในการถอนเงิน : วงเงินการถอน
   1. จำนวนเงินขั้นต่ำที่ถอนได้คือ 500 บาท
   2. จำนวนเงินสูงสุดที่ถอนได้คือ 50,000 บาท
   3. ยอดเงินถอนรายวัน 500,000 บาท
  4. ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อบัญชีธนาคาร ฯลฯ ) ที่คุณกรอกเพื่อทำรายการถอนจะต้องเป็นข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกัน
  5. คุณต้องเดิมพันและเล่นจำนวนเงินฝากของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือมากกว่าเพื่อขอทำรายการถอนเงิน
  6. ในบางกรณีเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเช่น :
   a. สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหมายเลขและรูปถ่าย
   b. สำเนาใบขับขี่รถที่แสดงหมายเลข

ขั้นตอนที่ 1:

คลิกศูนย์การธนาคาร และคลิกถอนเงิน

ถอนเงิน betway

ขั้นตอนที่ 2:

กรอกข้อมูลธนาคารที่ใช้ในการถอนเงินและจำนวนเงินที่ถอน

โปรดทราบ: คุณต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดก่อนที่จะขอถอนเงินครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยของบัญชีสมาชิกของเรา ก่อนประมวลผลคำขอถอนเงินครั้งแรก เราต้องการให้คุณตรวจสอบข้อมูลธนาคารที่คุณจะทำการถอนไป คุณสามารถมีบัญชีถอนเงินได้เพียงบัญชีเดียวในบัญชี Betway ของคุณเท่านั้น ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการถอนเงิน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ หลังจากการเปลี่ยนแปลงคุณต้องยืนยันข้อมูลธนาคารของคุณอีกครั้ง

ถอนเงิน betway

ขั้นตอนที่ 3:

ถอนเงินจากธนาคารที่จดทะเบียนใน Betway หากคุณต้องการโอนไปยังธนาคารอื่นๆ อาจใช้เวลาชำระคืนนานขึ้นอยู่กับเวลาในการดำเนินการของธนาคารเอง